CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) fylder mere og mere i bestyrelseslokalerne, og det er i dag et integreret strategisk værktøj i virksomhedens kommunikation mod kunder, leverandører eller fremtidige medarbejdere.

CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine stakeholders”s (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Initiativerne er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den nødvendigvis er pålagt ved lov.

Men en ting er at formulere en CSR strategi for virksomheden – en anden ting er at implementere den i det virkelige liv, og særligt i den virkelighed der for mange virksomheder i dag omfatter underleverandører fra Asien.

Som en naturlig forlængelse af det arbejde vi i forvejen udfører for en lang række virksomheder på markederne i Asien, kan COC i dag tilbyde at gennemføre CSR assessments hos underleverandører overalt i Asien. Vi har uddannede CSR auditører der, med udgangspunkt i vores kontorer i såvel Danmark som i Kina, dagligt arbejder med CSR assessment hos underleverandører.

Hos COC har vi arbejdet med Kina i mere end 10 år, og vi lægger vægt på, at enhver udvikling i Kina nødvendigvis må og skal tage udgangspunkt i en kinesisk virkelighed og dermed også, at udgangspunktet for CSR i Kina er et andet end i Danmark.

Vi har udarbejdet et program, der ikke alene sigter på at auditere leverandørerne, men i lige så høj grad fokuserer på at vejlede og uddanne den enkelte virksomhed til selv at tage de første vigtige skridt på vejen mod målet. Vi kan støtte leverandørerne på vejen mod en højere grad af CSR compliance og med et konstruktivt udgangspunkt forestå den løbende auditering.

I sagens natur er udgangspunktet for de CSR relaterede krav noget andet i Kina end de er i Danmark. Det giver ikke mening at stille de samme krav til en traditionel kinesisk leverandør som til en dansk leverandør. Men det betyder ikke, at man ikke kan igangsætte en CSR proces hos underleverandørerne i Kina – Det er tværtimod helt nødvendigt, men man må omvendt acceptere, at implementeringstiden er noget længere og arbejdet mere omfattende, end hvis arbejdet alene havde fundet sted i Europa.